Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamla Limhamn O

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Limhamn O 1574 22,4% 31,4% 24,5% 21,7% 8,1% 47,8% 52,2% 1,2% 2,5%
Summa 1574 22,4% 31,4% 24,5% 21,7% 8,1% 47,8% 52,2% 1,2% 2,5%

http://www.val.se