Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sibbarp N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sibbarp N 1348 16,5% 25,1% 21,3% 37,2% 5,8% 43,2% 56,8% 0,7% 1,8%
Summa 1348 16,5% 25,1% 21,3% 37,2% 5,8% 43,2% 56,8% 0,7% 1,8%

http://www.val.se