Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Djupadal N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djupadal N 1246 12,9% 42,5% 26,4% 18,2% 8,2% 48,9% 51,1% 1,3% 2,4%
Summa 1246 12,9% 42,5% 26,4% 18,2% 8,2% 48,9% 51,1% 1,3% 2,4%

http://www.val.se