Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Annetorp S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Annetorp S 1032 18,0% 26,0% 22,3% 33,7% 7,4% 44,1% 55,9% 0,7% 2,2%
Summa 1032 18,0% 26,0% 22,3% 33,7% 7,4% 44,1% 55,9% 0,7% 2,2%

http://www.val.se