Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sibbarp S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sibbarp S 1153 12,7% 32,3% 27,2% 27,8% 8,2% 50,6% 49,4% 1,6% 4,5%
Summa 1153 12,7% 32,3% 27,2% 27,8% 8,2% 50,6% 49,4% 1,6% 4,5%

http://www.val.se