Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sibbarp-Hammars Park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sibbarp-Hammars Park 1090 11,8% 33,6% 26,7% 27,9% 4,9% 49,4% 50,6% 1,5% 2,1%
Summa 1090 11,8% 33,6% 26,7% 27,9% 4,9% 49,4% 50,6% 1,5% 2,1%

http://www.val.se