Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Djupadal S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djupadal S 1036 13,9% 33,1% 24,6% 28,4% 9,5% 46,9% 53,1% 0,4% 2,0%
Summa 1036 13,9% 33,1% 24,6% 28,4% 9,5% 46,9% 53,1% 0,4% 2,0%

http://www.val.se