Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hyllieby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hyllieby 991 12,2% 24,5% 25,6% 37,6% 7,1% 49,6% 50,4% 0,6% 2,2%
Summa 991 12,2% 24,5% 25,6% 37,6% 7,1% 49,6% 50,4% 0,6% 2,2%

http://www.val.se