Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Annestad N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Annestad N 718 34,8% 49,4% 10,3% 5,4% 7,5% 48,2% 51,8% 2,5% 2,8%
Summa 718 34,8% 49,4% 10,3% 5,4% 7,5% 48,2% 51,8% 2,5% 2,8%

http://www.val.se