Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bunkeflo-Vintrie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bunkeflo-Vintrie 625 11,0% 56,8% 18,2% 13,9% 6,6% 49,3% 50,7% 3,2% 1,6%
Summa 625 11,0% 56,8% 18,2% 13,9% 6,6% 49,3% 50,7% 3,2% 1,6%

http://www.val.se