Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Klagshamn-V Klagstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Klagshamn-V Klagstorp 1094 11,7% 52,5% 21,8% 14,1% 7,4% 49,8% 50,2% 2,2% 1,6%
Summa 1094 11,7% 52,5% 21,8% 14,1% 7,4% 49,8% 50,2% 2,2% 1,6%

http://www.val.se