Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Limhamns Hamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Limhamns Hamn 806 10,5% 33,5% 28,5% 27,4% 5,6% 46,7% 53,3% 3,7% 1,4%
Summa 806 10,5% 33,5% 28,5% 27,4% 5,6% 46,7% 53,3% 3,7% 1,4%

http://www.val.se