Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kalkbrottet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kalkbrottet 520 8,7% 25,4% 23,1% 42,9% 2,5% 42,3% 57,7% 1,9% 1,0%
Summa 520 8,7% 25,4% 23,1% 42,9% 2,5% 42,3% 57,7% 1,9% 1,0%

http://www.val.se