Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Annestad S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Annestad S 795 24,5% 52,7% 12,7% 10,1% 4,7% 50,3% 49,7% 3,9% 2,5%
Summa 795 24,5% 52,7% 12,7% 10,1% 4,7% 50,3% 49,7% 3,9% 2,5%

http://www.val.se