Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lorensborg N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lorensborg N 982 19,6% 25,3% 19,9% 35,3% 3,8% 45,9% 54,1% 0,8% 2,5%
Summa 982 19,6% 25,3% 19,9% 35,3% 3,8% 45,9% 54,1% 0,8% 2,5%

http://www.val.se