Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lorensborg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lorensborg V 1109 28,0% 34,3% 20,3% 17,5% 8,9% 47,2% 52,8% 1,1% 3,7%
Summa 1109 28,0% 34,3% 20,3% 17,5% 8,9% 47,2% 52,8% 1,1% 3,7%

http://www.val.se