Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lorensborg SO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lorensborg SO 1340 19,0% 25,4% 22,7% 32,9% 5,0% 44,3% 55,7% 1,6% 1,9%
Summa 1340 19,0% 25,4% 22,7% 32,9% 5,0% 44,3% 55,7% 1,6% 1,9%

http://www.val.se