Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bellevuegården V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevuegården V 1621 16,4% 20,7% 18,6% 44,2% 5,1% 41,8% 58,2% 0,9% 1,9%
Summa 1621 16,4% 20,7% 18,6% 44,2% 5,1% 41,8% 58,2% 0,9% 1,9%

http://www.val.se