Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kroksbäck S-Hyllievång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kroksbäck S-Hyllievång 1575 30,1% 35,4% 22,5% 12,1% 14,7% 49,3% 50,7% 1,1% 3,9%
Summa 1575 30,1% 35,4% 22,5% 12,1% 14,7% 49,3% 50,7% 1,1% 3,9%

http://www.val.se