Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borgmästaregården S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borgmästaregården S 1164 11,9% 22,1% 17,6% 48,4% 2,7% 43,3% 56,7% 0,7% 2,3%
Summa 1164 11,9% 22,1% 17,6% 48,4% 2,7% 43,3% 56,7% 0,7% 2,3%

http://www.val.se