Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertorp 1194 9,7% 15,1% 20,4% 54,8% 2,7% 44,7% 55,3% 0,6% 1,8%
Summa 1194 9,7% 15,1% 20,4% 54,8% 2,7% 44,7% 55,3% 0,6% 1,8%

http://www.val.se