Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gröndal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gröndal 1577 13,0% 21,4% 16,5% 49,1% 5,4% 39,3% 60,7% 0,7% 1,3%
Summa 1577 13,0% 21,4% 16,5% 49,1% 5,4% 39,3% 60,7% 0,7% 1,3%

http://www.val.se