Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kulladal N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kulladal N 1053 20,2% 26,4% 24,1% 29,2% 6,0% 45,6% 54,4% 1,3% 4,3%
Summa 1053 20,2% 26,4% 24,1% 29,2% 6,0% 45,6% 54,4% 1,3% 4,3%

http://www.val.se