Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kulladal NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kulladal NO 1179 15,6% 24,5% 19,7% 40,2% 5,3% 44,7% 55,3% 1,1% 1,2%
Summa 1179 15,6% 24,5% 19,7% 40,2% 5,3% 44,7% 55,3% 1,1% 1,2%

http://www.val.se