Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Holma N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Holma N 926 16,2% 27,9% 21,5% 34,4% 5,9% 44,8% 55,2% 1,8% 4,6%
Summa 926 16,2% 27,9% 21,5% 34,4% 5,9% 44,8% 55,2% 1,8% 4,6%

http://www.val.se