Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Holma S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Holma S 1327 27,2% 37,3% 22,9% 12,6% 12,7% 48,6% 51,4% 1,5% 5,5%
Summa 1327 27,2% 37,3% 22,9% 12,6% 12,7% 48,6% 51,4% 1,5% 5,5%

http://www.val.se