Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lindeborg SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lindeborg SV 1053 19,2% 30,1% 24,4% 26,3% 7,7% 43,7% 56,3% 1,2% 1,9%
Summa 1053 19,2% 30,1% 24,4% 26,3% 7,7% 43,7% 56,3% 1,2% 1,9%

http://www.val.se