Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Heleneholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Heleneholm 1330 30,1% 32,3% 21,1% 16,5% 10,0% 50,7% 49,3% 0,8% 10,4%
Summa 1330 30,1% 32,3% 21,1% 16,5% 10,0% 50,7% 49,3% 0,8% 10,4%

http://www.val.se