Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eriksfält

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eriksfält 933 17,5% 32,8% 27,7% 22,1% 10,8% 50,8% 49,2% 1,6% 2,1%
Summa 933 17,5% 32,8% 27,7% 22,1% 10,8% 50,8% 49,2% 1,6% 2,1%

http://www.val.se