Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Almhög V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Almhög V 1199 22,4% 34,5% 20,4% 22,8% 6,8% 46,0% 54,0% 2,0% 4,0%
Summa 1199 22,4% 34,5% 20,4% 22,8% 6,8% 46,0% 54,0% 2,0% 4,0%

http://www.val.se