Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nydala NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nydala NV 1108 25,1% 31,2% 20,5% 23,2% 8,2% 47,7% 52,3% 1,2% 2,1%
Summa 1108 25,1% 31,2% 20,5% 23,2% 8,2% 47,7% 52,3% 1,2% 2,1%

http://www.val.se