Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nydala NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nydala NO 1209 19,6% 25,5% 23,7% 31,2% 6,7% 48,7% 51,3% 1,1% 2,7%
Summa 1209 19,6% 25,5% 23,7% 31,2% 6,7% 48,7% 51,3% 1,1% 2,7%

http://www.val.se