Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gullviksborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gullviksborg 1280 26,4% 34,1% 24,9% 14,5% 11,4% 47,1% 52,9% 0,8% 4,5%
Summa 1280 26,4% 34,1% 24,9% 14,5% 11,4% 47,1% 52,9% 0,8% 4,5%

http://www.val.se