Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gullvik-Gullviksborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gullvik-Gullviksborg 1342 17,1% 25,5% 29,7% 27,7% 8,2% 48,7% 51,3% 1,3% 2,2%
Summa 1342 17,1% 25,5% 29,7% 27,7% 8,2% 48,7% 51,3% 1,3% 2,2%

http://www.val.se