Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hermodsdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hermodsdal 1152 26,3% 37,6% 21,4% 14,8% 11,7% 50,6% 49,4% 1,0% 4,7%
Summa 1152 26,3% 37,6% 21,4% 14,8% 11,7% 50,6% 49,4% 1,0% 4,7%

http://www.val.se