Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - V Söderkulla Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
V Söderkulla Centrum 1084 19,1% 26,1% 21,0% 33,8% 6,2% 47,9% 52,1% 0,6% 2,9%
Summa 1084 19,1% 26,1% 21,0% 33,8% 6,2% 47,9% 52,1% 0,6% 2,9%

http://www.val.se