Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lindängen Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lindängen Centrum 1159 20,4% 28,5% 21,3% 29,8% 6,7% 48,2% 51,8% 1,3% 3,4%
Summa 1159 20,4% 28,5% 21,3% 29,8% 6,7% 48,2% 51,8% 1,3% 3,4%

http://www.val.se