Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Almvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Almvik 1085 21,8% 32,0% 23,1% 23,1% 6,7% 51,3% 48,7% 1,8% 5,8%
Summa 1085 21,8% 32,0% 23,1% 23,1% 6,7% 51,3% 48,7% 1,8% 5,8%

http://www.val.se