Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lindängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lindängen Ö 1047 24,4% 37,4% 21,6% 16,6% 10,2% 47,8% 52,2% 1,3% 3,2%
Summa 1047 24,4% 37,4% 21,6% 16,6% 10,2% 47,8% 52,2% 1,3% 3,2%

http://www.val.se