Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lindängen-Almvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lindängen-Almvik 1362 20,1% 30,9% 24,7% 24,3% 8,7% 44,8% 55,2% 0,7% 3,2%
Summa 1362 20,1% 30,9% 24,7% 24,3% 8,7% 44,8% 55,2% 0,7% 3,2%

http://www.val.se