Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lindängen-Kastanjegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lindängen-Kastanjegården 1205 24,0% 28,1% 23,3% 24,6% 13,2% 50,3% 49,7% 1,1% 3,5%
Summa 1205 24,0% 28,1% 23,3% 24,6% 13,2% 50,3% 49,7% 1,1% 3,5%

http://www.val.se