Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kristineberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kristineberg 1290 14,2% 36,8% 28,1% 20,9% 6,0% 50,9% 49,1% 1,3% 1,5%
Summa 1290 14,2% 36,8% 28,1% 20,9% 6,0% 50,9% 49,1% 1,3% 1,5%

http://www.val.se