Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oxievång V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oxievång V 1038 21,4% 35,0% 24,9% 18,8% 11,0% 45,1% 54,9% 3,2% 4,1%
Summa 1038 21,4% 35,0% 24,9% 18,8% 11,0% 45,1% 54,9% 3,2% 4,1%

http://www.val.se