Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Käglinge-Lockarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Käglinge-Lockarp 629 12,7% 43,6% 26,9% 16,9% 7,2% 50,2% 49,8% 2,4% 2,2%
Summa 629 12,7% 43,6% 26,9% 16,9% 7,2% 50,2% 49,8% 2,4% 2,2%

http://www.val.se