Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Törnrosen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Törnrosen 1129 28,2% 38,4% 21,5% 12,0% 13,6% 49,8% 50,2% 0,4% 8,9%
Summa 1129 28,2% 38,4% 21,5% 12,0% 13,6% 49,8% 50,2% 0,4% 8,9%

http://www.val.se