Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örtagården V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örtagården V 1048 28,5% 38,2% 21,5% 11,8% 14,5% 46,1% 53,9% 0,7% 5,6%
Summa 1048 28,5% 38,2% 21,5% 11,8% 14,5% 46,1% 53,9% 0,7% 5,6%

http://www.val.se