Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örtagården-Herrgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örtagården-Herrgården 1625 30,5% 34,3% 21,1% 14,0% 17,7% 48,2% 51,8% 0,3% 12,9%
Summa 1625 30,5% 34,3% 21,1% 14,0% 17,7% 48,2% 51,8% 0,3% 12,9%

http://www.val.se