Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Apelgården N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Apelgården N 1361 22,6% 30,8% 25,1% 21,5% 10,3% 49,0% 51,0% 1,2% 4,3%
Summa 1361 22,6% 30,8% 25,1% 21,5% 10,3% 49,0% 51,0% 1,2% 4,3%

http://www.val.se