Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Herrgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Herrgården 1570 31,0% 37,8% 22,8% 8,5% 16,9% 48,4% 51,6% 0,6% 13,1%
Summa 1570 31,0% 37,8% 22,8% 8,5% 16,9% 48,4% 51,6% 0,6% 13,1%

http://www.val.se