Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kryddgården N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kryddgården N 936 53,2% 26,2% 11,1% 9,5% 26,1% 48,7% 51,3% 0,9% 3,8%
Summa 936 53,2% 26,2% 11,1% 9,5% 26,1% 48,7% 51,3% 0,9% 3,8%

http://www.val.se